Workshop: “Learn Self-Motivation from Successful CEO”

“Mỗi sáng thức dậy, con linh dương Phi châu biết rằng: Nó sẽ bị giết nếu không chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất! Mỗi sáng thức dậy, con sư tử biết rằng: Nó sẽ chết đói nếu không chạy nhanh nhơn con linh

UEH tiếp Đoàn khảo sát phục vụ Chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 5/2017, chủ đề “Hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn TP. HCM” của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Nhằm đẩy mạnh quá trình khởi nghiệp kinh doanh đáp ứng chủ trương phát triển khởi nghiệp của Quốc gia, xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Sáng ngày 13/4/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường

Hội thảo “Giải mã bí mật khởi nghiệp”

Sáng ngày 09/05/2017, tại Hội trường A.103 trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã diễn ra Hội thảo Giải mã bí mật khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH, Trung tâm phát triển khởi nghiệp và Công ty Break Though Power phối