Hành trình khởi nghiệp

Vì sao tôi khởi nghiệp?
Đăng 15/09/2017

Vì sao tôi khởi nghiệp?

Starup Huỳnh Công Thắng (Cựu sinh viên UEH) Khởi nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vất vả, cho bạn nhiều cơ hội lẫn thách thức. Những lời cảnh báo có thể khiến bạn chùn chân. Thế nhưng, những chia sẻ từ chính nhà sáng

18 lượt xem

Góc nhìn chuyên gia

Vườm ươm doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra về phương diện lý thuyết
Đăng 20/09/2017

Vườm ươm doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra về phương diện lý thuyết

Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá các lý thuyết có liên quan đến sự thành công của mô hình vườn ươm doanh nghiệp và vận dụng mô hình học tập tình huống để nhận dạng cách thức mà hoạt động ươm tạo doanh nghiệp có

34 lượt xem