Liên hệ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP

Địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Phòng A.305, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.8274.990 – Email: ced@ueh.edu.vn

Website: www.ced.ueh.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ptkn.ueh/

Group: https://www.facebook.com/groups/Phattrienkhoinghiep/