Xây dựng thành công từ những thất bại

Khi nói đến khởi nghiệp, mọi người thường chú ý đến những câu chuyện thành công nhưng lại ít người quan tâm đến thất bại. Ngày 11/03/2017 vừa qua, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã tổ chức