Hợp tác

– Hình thành mạng lưới tương tác các đối tượng hữu quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Hội doanh nghiệp, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm phát triển công nghệ cao, nông nghiệp kỹ thuật cao, các đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, các đơn vị phụ trách hoạt động khởi nghiệp của chính quyền, và đại diện của cộng đồng khởi nghiệp, các cơ quan truyền thông;

– Thực hiện các chương trình tăng tốc khởi nghiệp và phát triển bền vững doanh nghiệp vừa và nhỏ;

– Hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp theo lĩnh vực: công nghệ, dịch vụ, nông nghiệp kỹ thuật cao.

– Hình thành  Quỹ “Hỗ trợ khởi nghiệp UEH”;