Thông báo v/v tổ chức chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” năm 2018 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 41

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐHKT-PTKN của Ban Giám hiệu về việc tổ chức chương trình “Khởi nghiệp kinh doanh” dành cho sinh viên UEH năm 2018, trung tâm Phát triển khởi nghiệp Thông báo đến các sinh viên khóa 41 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đại học chính quy khóa 41
  2. Hình thức tổ chức:

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp phối hợp với phòng Công tác chính trị trong công tác triển khai cho sinh viên đăng ký, tổ chức lớp học, sử dụng hệ thống LMS trong thời gian tổ chức đào tạo:

Thời gian đăng ký: từ ngày 20/3/2018 đến ngày 02/4/2018.

Hình thức đăng ký: Sinh viên đại học chính quy khóa 41 đăng nhập tài khoản rèn luyện tại website www.ctct.ueh.edu.vn và tiến hành đăng ký các buổi học tương ứng.

– Mỗi sinh viên phải đăng ký 06 buổi, mỗi buổi 5 tiết, tổng thời lượng là 30 tiết, bao gồm 06 chuyên đề:

 

Buổi Nội dung chuyên đề
1 Đổi mới – Sáng tạo – Khởi nghiệp
2 Nhận dạng cơ hội kinh doanh
3 Mô hình kinh doanh
4 Sở hữu trí tuệ
5 Lập kế hoạch kinh doanh
6 Tài chính khởi nghiệp

– Đội ngũ giảng viên gồm: Giảng viên UEH; Các chuyên gia từ các vườn ươm doanh nghiệp; Các chuyên gia thuộc Bộ, Ngành, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở khoa học Công nghệ; Các chuyên gia từ các tổ chức tư vấn khởi nghiệp.

– Kết thúc chương trình đào tạo, các sinh viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận “Hoàn thành khóa đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh”.

Đề nghị sinh viên đại học chính quy khóa 41 thực hiện đúng nội dung thông báo này.

Trân trọng.