Bài học có ích dành cho người trẻ

“Khi tham gia một buổi networking, bạn có biết ai là người quan trọng để tiếp cận không? Bạn muốn mở một nhà hàng? Khi vào một quán phở mà gặp rác dưới chân, nhân viên phục vụ thờ ơ, bàn chưa được lau sạch