Lịch đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” dành cho sinh viên khóa 41

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐHKT-PTKN của Ban Giám hiệu về việc tổ chức chương trình “Hành trình khởi nghiệp – mở lối thành công” dành cho sinh viên UEH, năm 2018, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp Thông báo đến các sinh viên khóa 41 về việc Lịch tổ chức chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” năm 2018, tại Hội trường A.116, thời gian cụ thể:

Khi Bui Ngày Th Gi Ni dung
101 Sáng 1 9/4/2018 Thứ Hai 8:00 AM Chuyên đề 1: Sáng tạo-Đổi mới-Khởi nghiệp
102 1 10/4/2018 Thứ Ba 8:00 AM Chuyên đề 1: Sáng tạo-Đổi mới-Khởi nghiệp
103 1 11/4/2018 Thứ Tư 8:00 AM Chuyên đề 1: Sáng tạo-Đổi mới-Khởi nghiệp
104 1 12/4/2018 Thứ Năm 8:00 AM Chuyên đề 1: Sáng tạo-Đổi mới-Khởi nghiệp
105 1 13/4/2018 Thứ Sáu 8:00 AM Chuyên đề 1: Sáng tạo-Đổi mới-Khởi nghiệp
201 Chiều 2 9/4/2018 Thứ Hai 1:30 PM Chuyên đề 2: Nhận dạng cơ hội kinh doanh
202 2 10/4/2018 Thứ Ba 1:30 PM Chuyên đề 2: Nhận dạng cơ hội kinh doanh
203 2 11/4/2018 Thứ Tư 1:30 PM Chuyên đề 2: Nhận dạng cơ hội kinh doanh
204 2 12/4/2018 Thứ Năm 1:30 PM Chuyên đề 2: Nhận dạng cơ hội kinh doanh
205 2 13/4/2018 Thứ Sáu 1:30 PM Chuyên đề 2: Nhận dạng cơ hội kinh doanh
301 Sáng 3 16/4/2018 Thứ Hai 8:00 AM  Chuyên đề 3: Mô hình kinh doanh
302 3 17/4/2018 Thứ Ba 8:00 AM  Chuyên đề 3: Mô hình kinh doanh
303 3 18/4/2018 Thứ Tư 8:00 AM  Chuyên đề 3: Mô hình kinh doanh
304 3 19/4/2018 Thứ Năm 8:00 AM  Chuyên đề 3: Mô hình kinh doanh
305 3 20/4/2018 Thứ Sáu 8:00 AM  Chuyên đề 3: Mô hình kinh doanh
401 Chiều 4 16/4/2018 Thứ Hai 1:30 PM  Chuyên đề 4: Sở hữu trí tuệ
402 4 17/4/2018 Thứ Ba 1:30 PM  Chuyên đề 4: Sở hữu trí tuệ
403 4 18/4/2018 Thứ Tư 1:30 PM  Chuyên đề 4: Sở hữu trí tuệ
404 4 19/4/2018 Thứ Năm 1:30 PM  Chuyên đề 4: Sở hữu trí tuệ
405 4 20/4/2018 Thứ Sáu 1:30 PM  Chuyên đề 4: Sở hữu trí tuệ
501 Sáng 5 21/4/2018 Thứ Bảy 8:00 AM  Chuyên đề 5: Lập kế hoạch kinh doanh
502 5 23/4/2018 Thứ Hai 8:00 AM  Chuyên đề 5: Lập kế hoạch kinh doanh
503 5 24/4/2018 Thứ Ba 8:00 AM  Chuyên đề 5: Lập kế hoạch kinh doanh
504 5 26/4/2018 Thứ Năm 8:00 AM  Chuyên đề 5: Lập kế hoạch kinh doanh
505 5 08/5/2018 Thứ Ba 8:00 AM  Chuyên đề 5: Lập kế hoạch kinh doanh
601 Chiều 6 21/4/2018 Thứ Bảy 1:30 PM  Chuyên đề 6: Tài chính khởi nghiệp
602 6 23/4/2018 Thứ Hai 1:30 PM  Chuyên đề 6: Tài chính khởi nghiệp
603 6 24/4/2018 Thứ Ba 1:30 PM  Chuyên đề 6: Tài chính khởi nghiệp
604 6 26/4/2018 Thứ Năm 1:30 PM  Chuyên đề 6: Tài chính khởi nghiệp
605 6 08/5/2018 Thứ Ba 1:30 PM  Chuyên đề 6: Tài chính khởi nghiệp

 

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp