Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Thành phố

THÔNG BÁO

Chiêu sinh Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

——————-

Thực hiện các Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020; và Quyết định số 4118/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh các khóa học thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

– Cán bộ quản lý các tổng công ty, công ty trực thuộc;

– Đội ngũ nhân sự quản lý cao cấp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố;

– Đội ngũ doanh nhân trong các doanh nghiệp cổ phần hóa vừa có năng lực chuyên môn, vừa có lý luận chính trị khi được cử làm người đại diện vốn của nhà nước.

2. Chương trình đào tạo:

2.1. Chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh”

2.2. Chương trình đào tạo “Quản trị doanh nghiệp”

2.3. Chương trình đào tạo “Quản trị nâng cao cho Giám đốc điều hành”

3. Học phí, thời gian học

3.1 Thời gian học:

                    (1) Học buổi tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu

                    (2) Học buổi tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy

                    (3) Học buổi sáng, buổi chiều thứ Bảy và buổi sáng Chủ nhật

3.2 Học phí:

Các chuyên đề đào tạo Số buổi Học phí
(đồng/khóa)
Ngân sách hỗ trợ
(đồng/khóa)
Học viên đóng
(đồng/khóa)
Khởi nghiệp kinh doanh 6 (30 tiết) 1.720.000 860.000 860.000
Quản trị doanh nghiệp 8 (40 tiết) 2.160.000 1.080.000 1.080.000
Quản trị nâng cao

cho Giám đốc điều hành

8 (40 tiết) 2.200.000 1.100.000 1.100.000

4. Hình thức đăng ký:

(1) Đăng ký trực tuyến (click link)

(2) Đăng ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký (dành cho cá nhân hoặc dành cho doanh nghiệp) về địa chỉ email: daotaodoanhnhan@ueh.edu.vn

(3) Đăng ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện về địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Trung tâm Phát triển khởi nghiệp (Phòng A.305, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM)

(4) Đăng ký trực tiếp: tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Trung tâm Phát triển khởi nghiệp (Phòng A.305, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM)

Lưu ý:

– Lớp học được tổ chức thường xuyên, tổ chức khai giảng khi đủ số lượng học viên.

– Có thể đăng ký lớp học theo cá nhân hoặc theo đơn vị công ty/doanh nghiệp.

5. Quyền lợi người học:

– Được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo từ TP.HCM;

– Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp.

– Được cung cấp tài liệu miễn phí.

– Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; các chuyên gia, doanh nhân có kinh nghiệm trong quản trị, điều hành và các chuyên gia từ các tổ chức tư vấn khởi nghiệp.

6. Thông tin liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP

Địa chỉ: Phòng A.305, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38277829

Hotline: 0903.001.908 (Cô Thanh)

Email hỗ trợ: ced@ueh.edu.vn

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP