Thông báo viết “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho sinh viên Khóa 40, Đại học chính quy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP                                    

                  Số: 18/TB- PTKN                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 THÔNG BÁO

V/v viết “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho sinh viên
khóa 40, Đại học chính quy

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-ĐHKT-PTKN của Ban Giám hiệu về việc tổ chức chương trình “Hành trình khởi nghiệp – mở lối thành công” dành cho sinh viên UEH, năm 2017, trung tâm Phát triển khởi nghiệp đã kết thúc giai đoạn 1 (Chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh”). Tiếp theo giai đoạn 2, các sinh viên tham gia hoàn thành khóa đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” tiến hành viết các ý tưởng kinh doanh, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp (CED) tập hợp và tiến hành đánh giá các ý tưởng.

Hình thức thực hiện:

– Sinh viên đăng ký hoạt động theo nhóm (hoặc cá nhân), mỗi nhóm (hoặc cá nhân) ứng dụng các kỹ năng sáng tạo để đề xuất ra các ý tưởng kinh doanh về công nghệ, thị trường, kinh tế và sự độc đáo của ý tưởng;

– Sàng lọc các ý tưởng khả thi từ các chuyên gia;

– Đánh giá tính khả thi của những ý tưởng kinh doanh bởi các hội đồng bao gồm các thành viên là giảng viên, chuyên gia tư vấn bên ngoài, các doanh nhân.

Các sinh viên (nhóm sinh viên) tiến hành trình bày ý tưởng tại link (click tại đây)

Thời gian thực hiện: Hạn cuối 30/11/2017

Kết thúc giai đoạn này, ý tưởng của các sinh viên tham gia sẽ được đánh giá, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 30 ý tưởng tốt nhất để tiếp tục giai đoạn 3.

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp thông báo đến các sinh viên biết và thực hiện theo đúng chương trình.

Xem chi tiết kế hoạch Chương trình “Hành trình khởi nghiệp – mở lối thành công”

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Hùng Phong