UEH ký kết chương trình hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 12/10/2017, tại UBND tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Bà Phạm Thị Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Huỳnh Minh Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy – Phó Chánh văn phòng UBND Tỉnh. Về phía UEH có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc UEH.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và năng lực của UEH, hai bên xác định:

Hoạt động đào tạo: Phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực: Kinh tế, Kinh doanh, Luật, Quản lý công, Sức khỏe, Môi trường, Đô thị và Công nghệ; Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề (ngắn hạn) theo yêu cầu của Tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu: Phối hợp thực hiện đề xuất và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng theo yêu cầu của tỉnh Đồng Tháp; Nhấn mạnh đến các nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Tỉnh, tạo lập và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển bền vững doanh nghiệp, các mô hình kinh tế theo hướng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến, thực hiện các chuỗi cung ứng tích hợp nhằm mở rộng và đảm bảo thị trường cho các sản phẩm trọng yếu của địa phương.

Phối hợp đề xuất và triển khai các đề án phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương: Các đề án được bàn bạc và đưa ra dựa trên các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nhằm hoàn thành các mục tiêu dài hạn được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh.
Hoạt động tư vấn, phản biện chính sách: Với năng lực cốt lõi của mình cùng với thế mạnh của mạng lưới liên kết chiến lược với các trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành các hoạt động tư vấn, đề xuất, và phản biện cho các chính sách, các đề án phát triển kinh tế của địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Các cơ quan truyền thông đưa tin về sự kiện:

1. Thời sự Đài truyền hình Đồng Tháp (Phút thứ 9)

2. Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp

3. Báo Đồng Tháp

4. Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

(Theo Portal UEH)